Cenník

Prenájom strelnice:

Streľba z dlhej guľovej alebo brokovej zbrane alebo z krátkej guľovej zbrane na 10 stanovíšt s papierovými terčami / 1 hod.

36,00 €

Streľba z krátkej guľovej zbrane na 20 ks kovových terčov / 1 hod.

45,00 €

Uzavretá skupina - nedržitelia zbrojného preukazu:

Bezpečnostná inštruktáž, dozor, zapožičanie zbrane a ochranných pomôcok, 50 ks streliva kal. 9x19mm Luger

25,00 €/osoba

Každá ďalšia začatá hodina - na výber streľba z krátkej guľovej zbrane kal. 9x19mm Luger, karabíny kal. 9x19mm Luger, brokovnice kal. 12/70, pušky AK-47 kal. 7,62x39mm

100,00 € / skupina

Strelivo 9x19mm Luger - továrenské / 1 ks (min. 50 ks)

0,20 €

Strelivo 12/70 / 1 ks

0,25 €

Strelivo 7,62x39mm / 1ks

0,30 €