Ponuka

Ponúkame Vám možnosť prenájmu strelnice na vopred dohodnutý čas. Rezervovať je možné na e-mailovej adrese info@strelnicabobogdany.sk alebo na tel. čísle  0905 133 801. Strelnicu môže rezervovať len držiteľ zbrojného preukazu. Prosíme zájemcov, aby si priniesli vlastné ochranné pomôcky (okuliare, slúchadlá). Prenájom zbraní momentálne neposkytujeme. Strelivo je možné zakúpiť u kontaktnej osoby. Každý strelec musí dodržiavať pravidlá bezpečnej streľby. Počas prenájmu a streľby platí prísny zákaz konzumácie alkoholu.

Pri prenájme strelnice je možné podľa záujmu vybrať si z dvoch možností:

  • streľba z dlhej guľovej alebo brokovej zbrane alebo z krátkej guľovej zbrane na 10 stanovíšt s papierovými terčami,
  • streľba z krátkej guľovej zbrane na 20 ks kovových terčov.

 

Pre nedržiteľov zbrojného preukazu je možné strieľať pod dozorom inštruktora. Viac informácií o cenách za prenájom, resp. streľbu pre nedržiteľov zbrojného preukazu si môžete pozrieť v cenníku.